DeltaVision

DeltaVision är ett inmätnings- och presentations-program som automatiskt ritar upp och färglägger ritningar. Inmätningen underlättas väsentligt av att ett rum ofta kan mätas med endast en punkt och att programmet föreslår eller läser rumsuppgifter. I princip kan alla underlag användas som syns på bild-skärmen, olika bildformat, via skanner, PDF, Cad. Information för ett uppdrag, hus, plan eller utvalda rum kan enkelt ändras med några få knapptryckningar.

Varje rum kan presenteras med ett 15-tal aspekter som frekvens, lokaltyp, golvmaterial, kund, städkvalitet, åtgärd, städdagar m.m. Du kan markera upp delar eller ett våningsplan eller med hjälp av ett urval. Resultatet visas automatiskt för dessa rum.

Visuell utformning med färgsättning, symboler och text av lokaler är bra för förståelse av uppdrag och förenklar Era beslut. Det är utmärkt sätt att kommunicera med kunder, leverantörer och den egna personalen. Hur presentationen, färger och användargränssnittet ser ut bestäms av Dig. DeltaVision är enkelt att använda. Olika hjälpmedel har lagts in i programmet så att Du aldrig skall behöva mäta om en ritning. Programmet är MS Office 365 kompatibelt.

DeltaVision  mäter och färglägger automatiskt

Underlag hämtas in från:
Inskannade bilder eller Cad ritning.
Bildskärm, allt som kan visas.
DeltaPen, digitalbord
Manuellt uppmätta rum.

 • Informerar Kund, Personal, Leverantör.
 • Valfria: Färg, Text, Bild, Schema, Symboler o Ikoner.
 • Kan använda egna begrepp i program och presentation.
 • Klicka i rummet så får Du rumsinformation.
 • Markera och skapa enkelt ett Städområde, Se städtid, Yta..
 • 20-tal aspekter kan visas i färg och text.
 • Ett schema/rum visar i färg vilka dagar som lokalen städas och vad som bör utföras.
 • Visa i färg och text hur ofta ett rum städas och när.
 • Lätt att välja ut även komplexa samband.
 • Skapar enkelt beslutsunderlag i tabell och diagram.
 • Flytta en vägg och ytan räknas om. Väggarna blir raka.
 • Nytt rum läggs till ritningen och syns direkt i DeltaStäd.
 • Ange Rumskod KO12 så är rummet färdig kalkylerat.
 • I ritningen kan alla stycktider visas automatiskt som ikoner.
 • DeltaVision kan också få/ge koordinater och uppgifter från/till andra databasprogram i organisationen.
  – Programmen arbetar dynamiskt tillsammans som en enhet.
  – Programmet är mycket enkelt att använda.
 Deltaex Programutveckling AB
 Tel: +46 31 26 26 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + three =

Up ↑