DeltaTablett Android

DeltaTablett Uppdrag- och Kvalitetskontroll

  •  Kvalitetsuppföljning med Utvärderingsschema och INSTA800
  •  Ändra/Revidera Uppdrag ute hos Kund.
  •  Rapporter kan skapas på Tablett och i DeltaStäd
  •  Flytta underlag Till/Från Tablett/Laptop PC
  •  Utskrift från Tablett
Deltaex Programutveckling AB
Tel: +46 31 26 26 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =

Up ↑