DeltaStäd

DeltaStäd ett städadministrativt kalkylprogram  med 1.750 städtider, dokumenthantering, uppföljning, fakturaunderlag, DeltaPersonal, DeltaKvalitet med INSTA800 och DeltaPlanering. Schema och Städområden mm genereras automatiskt.

DeltaStäd är enkelt att arbeta med. Du kan snabbt ta fram städtider, kostnader, kvalite, avverkningsgrader, offerter, avtal med bilagor, instruktioner och fakturor för Uppdrag. Du kan enkelt räkna och tidsplanerna extraarbeten flera år framåt i tiden. DeltaStäd hanterar även kund- och aktivitetsuppföljning med möjlighet till kontroll av inköp av maskiner och tilläggskostnader. Avtal kan indexuppräknas m.m.  Programmet är MS Office 365 kompatibelt.

Resultatet är lätt att ta till sig via olika skärmbilder, i ett 80-tal rapporter och 100-tal SQL frågor samt med hjälp av två flexibla grafikgeneratorer. Vi kan integrera Er till olika externa hjälpmedel och program.

DeltaStäd innehåller:

 • Kalkyler löpande – Daglig städning
 • Inplanering av personal för udda jämna veckor, till önskat ”100%”.
 • Tilläggskostnader för utrustning, tvätta mattor,
 • Tilläggsstädning extra/storstädning och fönsterputs. Tidsintervall kan anges i dagar, veckor, månader och år. Ett schema kan genereras, för ett eller flera år framåt.
 • Städområden inom ett eller över flera uppdrag.
 • INSTA 800 Ange lokalprofiler. Väljer slumpmässigt ut rum. Har historikhantering. Har en teknik för att utvärdera hur mycket tid olika kvaliteter tar att utföra.
 • Schemaläggning. Ett 14 dagars schema för löpande städning. Varierande aktiviteter kan anges/genereras.
 • Inbyggd dokumenthanterare med ett antal standard-dokument: brev, offert, villkor, instruktioner, m.m.
 • Planeringsdagbok för olika aktiviteter med uppföljning av när de utfördes. Alla aktiviteter kan datumstämplas och visas utifrån aktivitet, datum, vem som utfört det,…
 • Personal modul med schema kostnader o uppföljning.
 • Marknadsmodul uppföljning för säljare o arbetsledare.
 • Uppföljning av reklamationer, utlovade händelser
 • Registrering av aktiviteter och arbetsorder samt flera listor över dessa.
 • Fakturaunderlag av löpande och extra-/tilläggsarbeten.
 • Adress, telefonlistor och etiketter.
 • Budgetunderlag.
 • Döpa om/Kopiera uppdrag för delar eller hela uppdrag.
 • Statistik där nyckeltal visas med en rad per uppdrag.
 • Det finns 80-tal rapporter och 100 SQL-frågor.
 Deltaex Programutveckling AB
 Tel: +46 31 26 26 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − ten =

Up ↑