DeltaStäd

DeltaStäd ett städadministrativt kalkylprogram  med 1.750 städtider, dokumenthantering, uppföljning, fakturaunderlag, DeltaPersonal, DeltaKvalitet med INSTA800 och DeltaPlanering. Schema och Städområden mm genereras automatiskt.

DeltaStäd är enkelt att arbeta med. Du kan snabbt ta fram städtider, kostnader, kvalite, avverkningsgrader, offerter, avtal med bilagor, instruktioner och fakturor för Uppdrag. Du kan enkelt räkna och tidsplanerna extraarbeten flera år framåt i tiden. DeltaStäd hanterar även kund- och aktivitetsuppföljning med möjlighet till kontroll av inköp av maskiner och tilläggskostnader. Avtal kan indexuppräknas m.m.  Programmet är MS Office 365 kompatibelt.

Resultatet är lätt att ta till sig via olika skärmbilder, i ett 80-tal rapporter och 100-tal SQL frågor samt med hjälp av två flexibla grafikgeneratorer. Vi kan integrera Er till olika externa hjälpmedel och program.

DeltaStäd innehåller:

 • Kalkyler löpande – Daglig städning
 • Inplanering av personal för udda jämna veckor, till önskat ”100%”.
 • Tilläggskostnader för utrustning, tvätta mattor,
 • Tilläggsstädning extra/storstädning och fönsterputs. Tidsintervall kan anges i dagar, veckor, månader och år. Ett schema kan genereras, för ett eller flera år framåt.
 • Städområden inom ett eller över flera uppdrag.
 • INSTA 800 Ange lokalprofiler. Väljer slumpmässigt ut rum. Har historikhantering. Har en teknik för att utvärdera hur mycket tid olika kvaliteter tar att utföra.
 • Schemaläggning. Ett 14 dagars schema för löpande städning. Varierande aktiviteter kan anges/genereras.
 • Inbyggd dokumenthanterare med ett antal standard-dokument: brev, offert, villkor, instruktioner, m.m.
 • Planeringsdagbok för olika aktiviteter med uppföljning av när de utfördes. Alla aktiviteter kan datumstämplas och visas utifrån aktivitet, datum, vem som utfört det,…
 • Personal modul med schema kostnader o uppföljning.
 • Marknadsmodul uppföljning för säljare o arbetsledare.
 • Uppföljning av reklamationer, utlovade händelser
 • Registrering av aktiviteter och arbetsorder samt flera listor över dessa.
 • Fakturaunderlag av löpande och extra-/tilläggsarbeten.
 • Adress, telefonlistor och etiketter.
 • Budgetunderlag.
 • Döpa om/Kopiera uppdrag för delar eller hela uppdrag.
 • Statistik där nyckeltal visas med en rad per uppdrag.
 • Det finns 80-tal rapporter och 100 SQL-frågor.
 Deltaex Programutveckling AB
 Tel: +46 31 26 26 22

DeltaVision

DeltaVision är ett inmätnings- och presentations-program som automatiskt ritar upp och färglägger ritningar. Inmätningen underlättas väsentligt av att ett rum ofta kan mätas med endast en punkt och att programmet föreslår eller läser rumsuppgifter. I princip kan alla underlag användas som syns på bild-skärmen, olika bildformat, via skanner, PDF, Cad. Information för ett uppdrag, hus, plan eller utvalda rum kan enkelt ändras med några få knapptryckningar.

Varje rum kan presenteras med ett 15-tal aspekter som frekvens, lokaltyp, golvmaterial, kund, städkvalitet, åtgärd, städdagar m.m. Du kan markera upp delar eller ett våningsplan eller med hjälp av ett urval. Resultatet visas automatiskt för dessa rum.

Visuell utformning med färgsättning, symboler och text av lokaler är bra för förståelse av uppdrag och förenklar Era beslut. Det är utmärkt sätt att kommunicera med kunder, leverantörer och den egna personalen. Hur presentationen, färger och användargränssnittet ser ut bestäms av Dig. DeltaVision är enkelt att använda. Olika hjälpmedel har lagts in i programmet så att Du aldrig skall behöva mäta om en ritning. Programmet är MS Office 365 kompatibelt.

DeltaVision  mäter och färglägger automatiskt

Underlag hämtas in från:
Inskannade bilder eller Cad ritning.
Bildskärm, allt som kan visas.
DeltaPen, digitalbord
Manuellt uppmätta rum.

 • Informerar Kund, Personal, Leverantör.
 • Valfria: Färg, Text, Bild, Schema, Symboler o Ikoner.
 • Kan använda egna begrepp i program och presentation.
 • Klicka i rummet så får Du rumsinformation.
 • Markera och skapa enkelt ett Städområde, Se städtid, Yta..
 • 20-tal aspekter kan visas i färg och text.
 • Ett schema/rum visar i färg vilka dagar som lokalen städas och vad som bör utföras.
 • Visa i färg och text hur ofta ett rum städas och när.
 • Lätt att välja ut även komplexa samband.
 • Skapar enkelt beslutsunderlag i tabell och diagram.
 • Flytta en vägg och ytan räknas om. Väggarna blir raka.
 • Nytt rum läggs till ritningen och syns direkt i DeltaStäd.
 • Ange Rumskod KO12 så är rummet färdig kalkylerat.
 • I ritningen kan alla stycktider visas automatiskt som ikoner.
 • DeltaVision kan också få/ge koordinater och uppgifter från/till andra databasprogram i organisationen.
  – Programmen arbetar dynamiskt tillsammans som en enhet.
  – Programmet är mycket enkelt att använda.
 Deltaex Programutveckling AB
 Tel: +46 31 26 26 22

DeltaPen

DeltaPen ger stor tidsbesparing vid inmängdning. Ytorna blir exakta och även oregelbundna ytor kan enkelt mäts in. Ritningar som inte är skalenliga omvandlas till rätt skala automatiskt. Ofta blir resultatet bättre än originalet då DeltaPen justerar upp ritningen. DeltaPen: Läs vidare >>

Deltaex Programutveckling AB
Tel: +46 31 26 26 22

DeltaTablett Android

DeltaTablett Uppdrag- och Kvalitetskontroll

 •  Kvalitetsuppföljning med Utvärderingsschema och INSTA800
 •  Ändra/Revidera Uppdrag ute hos Kund.
 •  Rapporter kan skapas på Tablett och i DeltaStäd
 •  Flytta underlag Till/Från Tablett/Laptop PC
 •  Utskrift från Tablett
Deltaex Programutveckling AB
Tel: +46 31 26 26 22

Om oss/Kontakt

Kontakta oss>>  för Demo / Support.
                                          Kom med förslag.
 Deltaex Programutveckling AB
 Tel: +46 31 26 26 22

Up ↑